1. Dosyaları Sisteminize Yükleyin


 • Dosya yolu aşağıdaki gibi olacak şekilde webapi adında bir klasör oluşturun.

/var/www/webapi/

 • Zip arşivinden çıkan tüm dosyaları  başta oluşturduğunuz webapi klasorüne kopyalayın.
 • MP3 dosyaları için dosya yolu aşağıdaki gibi olacak şekilde "mp3" adında bir klasör oluşturun:

/var/www/webapi/mp3

Önemli:

MP3 klasörüne yazma izni vermeniz gerekiyor.

 

2. Düzenleme için Nano Kurma


Nano'yu kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

Shell
apt install nano

 

3. Settings.ini dosyasını düzenleme


 • Aşağıdaki komutu çalıştırarak "Settings.ini" dosyasını açın.

  Shell
  nano /var/www/webapi/Settings.ini

   

 • Aşağıdaki "LICENSE_KEY" parametresinin değerini size verilen lisans anahtarıyla değiştirin ve  Crtl+X sonrasında Y ve Enter tuşlarına basarak dosyayı kaydedin.

  Settings.ini
  LICENSE_KEY=AAAA-AAAA-AAAA-AAAA

 

4. .NET SDK 6.0 Kurulumu


Sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırarak SDK kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Shell

wget https://packages.microsoft.com/config/debian/10/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
rm packages-microsoft-prod.deb
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y dotnet-sdk-6.0

 

5. Daemon Oluşturma


 • Daemon oluşturmak için nano editorünü kullanarak "webapi.service" dosyasını oluşturalım.
  Shell

  nano /etc/systemd/system/webapi.service

   

 • Daemon oluşturulduktan sonra bir editöre aşağıdaki satırları koyup Crtl+X sonrasında Y ve Enter tuşlarına basarak dosyayı kaydedin.
  webapi.service
  Description=webapi
  After=nginx.service
  After=3CXAudioProvider01.service
  After=3CXCallFlow01.service
  After=3CXCfgServ01.service
  After=3CXEventNotificationManager.service
  After=3CXIVR01.service
  After=3CXMediaServer.service
  After=3CXPhoneSystem01.service
  After=3CXPhoneSystemMC01.service
  After=3CXQueueManager01.service
  After=3CXSystemService01.service
  After=3CXTunnel01.service
  [Service]
  Environment=DOTNET_BUNDLE_EXTRACT_BASE_DIR=/var/tmp
  WorkingDirectory=/var/www/webapi/
  ExecStart=/var/www/webapi/TCXWebAPI --urls=http://127.0.0.1:8081
  Restart=always
  RestartSec=10
  SyslogIdentifier=webapi
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

   

6. Daemon arka plan servisini aktif etme ve başlatma


 • Daemon arka plan servisini aktif etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
  Shell
  systemctl enable webapi
 • Daemon arka plan servisini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
  Shell
  systemctl start webapi

 

7. nginx.conf dosyasını düzenleme


Önemli:

Bu değişiklik 3CX her güncellendiğinde yapılmalıdır.

 • Aşağıdaki komutlar ile nginx.conf dosyasını açabilirsiniz.
  Shell
  nano /etc/nginx/sites-enabled/3cxpbx

  Ya da

  Shell
  nano /var/lib/3cxpbx/Bin/nginx/conf/nginx.conf
 • Açılan nginx.conf dosyasında bu alanı bulun.
  nginx.conf
  client_max_body_size 300m;
  root "C:/ProgramData/3CX/Data/Http/wwwroot";
 • Yukarıda bulduğunuz alanın altına aşağıda belirtilen alanı eklemeniz gerekiyor.
  nginx.conf
  location ~ ^/webapi/?(.*) 
  {
  include "shared-headers.conf";
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_pass http://127.0.0.1:8081/webapi/$1$is_args$args;
  proxy_buffering off;
  }
 • nginx servisini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanın:

  systemctl restart nginx

 

8. Wav dosyasını MP3'e dönüştürmek için lame yükleme


3CX, standart depoları kendi kullanacağı şekilde değiştirir. Eğer lame kurulu değilse depo eklemeniz gerekiyor:

 • Aşağıdaki komut ile dosyayı/editörü açabilirsiniz:

  Shell
  nano /etc/apt/sources.list
 • Sonrasında dosyayı düzenleyin:

  sources.list
  deb [arch=amd64 by-hash=yes signed-by=/usr/share/keyrings/3cx-archive-keyring.gpg] http://repo.3cx.com/debian/1806 buster main
  
  deb [arch=amd64 by-hash=yes signed-by=/usr/share/keyrings/3cx-archive-keyring.gpg] http://repo.3cx.com/debian-security/1806 buster main
  
  deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
  
  deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
  
  deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
  
  deb http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
 • Dosyayı Crtl+X sonrasında Y ve Enter tuşlarına basarak kaydedin çıkın.

 • Güncellemek için ;

  Shell
  apt update
 • Lame yüklemek için;

  Shell
  apt install lame
 • WebAPI'yi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  Shell
  systemctl restart webapi
 • Daemon arka plan servisinin durumunu test etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  Shell
  systemctl status 'webapi'
 • Hata ayıklama günlüğü için bu komutu kullanabilirsiniz.

  Shell
  journalctl -fu webapi