Ring Groups / Paging / Intercom


“Ring Group”, bir veya daha fazla abone numarasını birbiri ile ilişkilendirip ortak bir sanal numara yaratarak gelen aramalarda belli süreler içerisinde yada meşgul olma durumunda çağrının belirlenen dahililer üzerinde dolaşamasına olanak sağlar. 

 

Ring Groups 


Zil Grupları(Ring Groups) eklemek için 3CX yönetim ekranında "Ring Groups" menüsüne geçin ve:

 1. "+Add Ring Group" butonuna  basın ve tanım ekranında size önerilen 2 Çağrıyı Dağıtma Tipi (Ring Strategy) arasından seçim yapın.
 • Prioritised Hunt (Öncelikli Çaldırma): Çağrıların "Group Members" alanında tanımlayacağınız abonelerin yukardan aşağıya doğru öncelikli olarak dağıtılmasını sağlar.
 • Ring All (Hepsini Çaldırma): Çağrıların "Group Members" alanında tanımlayacağınız abonelerin hepsini aynı anda çaldırarak önce cevap verene dağıtılmasını sağlar.
 1. "Ring Time" çağrının hangi süre ile diğer aboneye geçeceğini belirleyin.
 2. "Group Members" listesinden aboneleri yukarıdan aşağıya doğru öncelikli olacak şekilde tanımlayın.
 3. "Destination if no answer" alnında tanımlamış olduğunuz abonelerin gelen çağrıya yanıt vermezse hangi hedefe yönlendireceğinizi belirtin.
 4. "OK" butonu ile tanımlamayı bitirin.

 

Not:
 • Gelen çağrı zil grubundaki son abonede çaldıktan sonra tekrar başa dönmez.
 • Zil grup üyesi abonelerin bireysel yönlendirmeleri gruba gelen çağrıda devreye girer. Örn. Satış adında bir zil grubunuz var ve zil süresi 20 sn bu grup içerisindeki 101 numaralı abone ve bu abonenin mevcut profil yönlendirmesinde 10 saniye çaldıktan sonra Mobil numarasına yönleniyor. Satış zil grubuna gelen çağrıda 101 numaralı aboneye gelindiğinde çağrı ilk 10 saniye dahilisinde diğer 10 saniye mobil numarasında çalacaktır. Bu sebeble zil grup üyelerinin profillerinde ki yönlendirmeler ve süre dikkate alınmalıdır.

 

Anons Grubu (Paging Group)


Anons grublarına doğru yapılan aramalarda grup üyesi abonelerin telefonları çalmadan ahize modunda açılarak çağrıyı başlatandan anons grubuna doğru tek yönlü bir ses trafiği oluşturur. 

Önemli!

Anons Gruplarını kullanabilmeniz için. 3CX yönetim konsolunda "Settings">"Dial Codes" menüsünde bulunan "Paging" alnına bir kısa kod tanımlamanız gerekmektedir. Örn. " *9 "

Anons Grupları(Paging Groups) eklemek için 3CX yönetim ekranında "Ring Groups" menüsüne geçin ve:

 1. "+Add Paging" butonuna basarak tanımlama sayfasına geçin.
 2. "Name" alnına anons grubunu tanımlayan bir isim verin.
 3. "Virtual Extension Number" sistemin otomatik atayacağı 8XX numarayıda kullanabileceğiniz gibi kendinizde bir numara atayabilirsiniz.
 4. "Ring Strategy" alanında 2 tür Anons grup seçeneğinden uygun olanı seçiniz.
 • Paging: 3CX Santral sisteminde tanımlı olan abone numaralarından oluşturabileceğiniz anons grubudur.
 • Paging Multicast: 3CX Santral sisteminde tanımlı bir abone numarası olmasına gerek olmayan ip tabanlı telefon, hoparlör, ahize gibi cihazlardan oluşturabileceğiniz büyük anons grupları için uygundur. Örn. Fabrika yada Hastane gibi çok katlı binalarda acil durumlar için kritik bölgelere ip tabanlı hoparlör cihazları yerleştirerek gerekli iletişimi kurmanıza olanak sağlar.
 1. "OK" butonu ile kaydedin.

 

Sık Sorulan Sorular?


S:  

C: