1. Dosyaların Sisteme Yüklenmesi


 • Tüm dosyaları webapi isimli klasöre çıkartıp aşağıda gösterilen dizine kopyalayın.
  C:\Program Files\3CX Phone System\Bin\webapi

 • MP3 dosyaları için aşağıdaki dizinde gösterildiği gibi mp3 klasörü oluşturun.
  C:\Program Files\3CX Phone System\Bin\webapi\mp3

 • Log dosyaları için gösterildiği gibi klasör oluşturun.
  C:\3CXlogs\

Önemli:

MP3 ve Log klasörlerine yazma izinlerini vermeyi unutmayın!

 

2. .NET SDK 6.0 Kurulumu


İşletim sisteminize uygun olan SDK paketini indirmek ve kurmak için aşağıdaki adrese gidin:

.NET SDK 6.0

Not:

.NET SDK 6.0'ın kurulumunu tamamlamalısınız.

 

3. Settings.ini dosyasının düzenlenmesi 


 • Aşağıdaki dizinde bulunan "Settings.ini" dosyasını açın.

  Dizin

  C:\Program Files\3CX Phone System\Bin\webapi\Settings.ini

   

 • Aşağıdaki "LICENSE_KEY" parametresinin değerini size verilen lisans anahtarıyla değiştirin.

  Settings.ini
  LICENSE_KEY=AAAA-AAAA-AAAA-AAAA

 

4. WebApi Servisinin Kurulumu


 1. Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırın ve aşağıdaki komutu yazıp çalıştırın:

  CMD

  sc create webapi binpath= "\"C:\Program Files\3CX Phone System\Bin\webapi\WebhooksApi.exe\" --urls=http://127.0.0.1:8081" displayname= "3CX WebAPI" start= auto obj= "NT AUTHORITY\LocalService"

 2. Komutu çalıştırdıktan sonra CreateService SUCCESS mesajını görmelisiniz.

 

 • Servisi başlatmak için: sc start webapi

 • Servisi durdurmak için: sc stop webapi

 • Servisi kaldırmak için: sc delete webapi

 

5. nginx.conf Dosyasının Düzenlenmesi


 • Aşağıdaki dosya yolundan nginx.conf dosyasına ulaşın.

  Dizin

  C:\Program Files\3CX Phone System\Bin\nginx\conf\nginx.conf

   

  Not:

  nginx.conf dosyasında yapacağınız değişikliklerin geçerli olması için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

   

 • "nginx.conf" dosyasını açın ve aşağıdaki alanı bulun:

  nginx.conf

  client_max_body_size 300m;
  root "C:/ProgramData/3CX/Data/Http/wwwroot";

 • Bulduğunuz alanın alt kısmına aşağıdaki alanı ekleyin:

  Text
  location ~ ^/webapi/?(.*) 
  {
  include "shared-headers.conf";
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_pass http://127.0.0.1:8081/webapi/$1$is_args$args;
  proxy_buffering off;
  }
 • Bu adımları tamamladıktan sonra 3CX Phone System Nginx Webserver servisini yeniden başlatmalısınız. Eğer komut istemi ekranından bu işlemi gerçekleştirmek isterseniz aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

  • Durdurmak için: sc stop nginx

  • Başlatmak için: sc start nginx