Giden Arama Kuralları (Outbound Rules)


3CX IP Santral sisteminde Sıp Trunk menüsünde tanımladığınız VoIP hesablar, Gateway cihazları, Bridge bağlantılarına doğru bir çağrı başlatmak için bir kurala ihtiyacınız var. Kural tablosu dışarıya doğru çağrı yapmak için kullanıldığı gibi yasaklama içinde kullanılabilir. Birden fazla dışhat kaynağımız yada birden fazla numara kullanımı içinde çok gelişmiş kurallar yazılabilir. Kural tablosunda ki kurallar yukarıdan aşağıda doğru önceliklidir. 

Kural Oluşturma


3CX Yönetim ekranında "Outbound Rules" menüne ulaştıktan sonra "+Add" butonu ile yeni kural oluşturma sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfadaki parametreler ve kullanım şekli aşağıda açıklanmıştır.

Aşağıdaki giagramda kuralın değerlendirilirken hangi parametre önceliğine göre işleme alındığı belirtilmiştir..

 

 1. General
 • Rule Name: Kuralımıza kullanım şeklini belirten bir isim verin. Örn. Şehir içi, 444 Aramaları, GSM Aramaları vb...
 1. Apply his rule to these calls
 • ​​​​​​Calls to numbers starting with prefix: Abonenin tuşlayacağı numara dizisinin hangi rakam veya rakamlar ile başlayacağını belirtiniz. Kullanabileceğiniz rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 özel karakter olarak "+" operatörüde kullanılabilir. Birden fazla parametre girmek için "," virgül ayracını kullanabilirsiniz. Örn 2,3 bu aranan numara 2XXX... ve 3XXX... formatında kabul edebilir anlamındadır. Ardışık rakamları belirtirken "-" tire öperatörü kullanılabilir. Örn 2-6 buda 2,3,4,5,6 olarak değerlendirilir. Her iki operatörüde birlikte kullanabilirsiniz. Parametre alanı 255 karakter ile sınırlıdır. ÖNERİLMEZ Bu alanı boş bırakırsanız herhangi bir kısıtlama olmadan değerlendirilir.
 • Calls from extension(s): Bu kuralın hangi abone yada aboneler (Extensions) için geçerli olacağını belirtebilirsiniz. Bu alanı boş bırakırsanız kural sistemdeki tüm aboneler için geçerli sayılacaktır. Bu alana "," "-" ayraçlarını kullanarak bir yada daha fazla abone numarası girebilirsiniz. Örn. 1001,1003,1005-1020 bu format 1001, 1003 aboneleri ile 1005 ile 1020 arasındaki aboneleri kapsar anlamındadır. Diğer abone numaraları bu kuralı kullanamaz. 
 • Calls to Numbers with a length of: Abonenin tuşlayacağı numara dizisinin uzunluğunu belirtebilirsiniz. Örn. "7" bu tuşlanacak numara dizisiniz  7 haneden olşacağı anlamındadır. Bu alana "," "-" ayraçlarını kullanarak bir yada daha fazla numara uzunluğu girebilirsiniz. Örn "7,11"  ÖNERİLMEZ  Bu alanı boş bırakırsanız gönderdiğiniz numara uzunluğu dikkate alınmaz.
 • Calls from extension group(s):  "+Add" butonu ile karşınıza gelen abone grupları listesinden bir veya birden fazla abone grubu seçerek kuralınızı kısıtlayabilirsiniz. Bu genelde dış aramalara izinli yada yasaklı olacak abone grupları için kullanılır.
 1. Make outbound calls on: Kuralınızın için en fazla 5 dış hat kaynağı belirtebilirsiniz. "Route 1" kaynağından alınacak global hata kodları sayesinde aramanız belirteceğiniz diğer Route kaynaklarından devam ettirilecektir.
 • Route: Aramanızı gerçekleştirmek istediğiniz Dış hat operatörünüzü seçiniz.
 • Strip Digits:  Çağrınızı operatöre göndermeden önce tuşlanan numara dizisinin sol başından kaç karakter eksiltmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Örn. Dış hatlara çıkmak için başında 9 tuşlamak yaygın bir kullanımdır. Operatörünüz siznden 11 hane başında "9" olmadan bir numara dizisi bekliyorsa ve kullanıcılarınız. "905437654321" 12 hane olarak gönderim yapıyorsa Strip digit parametresini "1" olarak ayarladığınızda bu arama isteği operatörünüze "05437654321" başındaki 1 karakter yani 9 olmadan gönderilecektir.
 • Prepend: Çağrınızı operatöre göndermeden önce tuşlanan numara dizisinin sol başına numara eklemek için kullanılır. Örn. VoIP hatlarda 7 haneli şehir içi numaraları alan kodu ile gönderilmelidir. kullanıcılarınız şehir içi arama yaparken 2345566 gibi alan kodu olmadan gönderim yaparsa Prepend alanına bulunduğunuz şehrin alan kodunu yazarak "0232"   operatöre "02322345566" olarak gönderebilirsiniz. 
 • Outbound Caller ID: VoIP tabanlı dışhattınızda tanımlı birden fazla numaranız varsa öperatörünüze çağrı yaparken karşı tarafa hangi numara bilgilinizin iletilmesini istiyorsanız buraya uygun formatta yazarak gönderebilirsiniz.

 

Örnek Kurallar


Türkiye de yapılan aramalar tüm dünyada olduğu gibi bazı kalıplar doğrultusunda yapılmaktadır. Bunlara bir kaç örnek 

 • Acil Aramalar: 1 rakamı ile başlayıp 3 haneden oluşur. Örn "112,157" gibi  

Özel himet veren 11880 gibi 5 haneli numaralarada arama izni vermek için kuralı içerisinde  Calls to Numbers with a length of satırına "3,5" yazrsanız kuralı genişletmiş olursunuz. Dahili planınızda önerilmesede 112,155,187 vb numaraları kullanıyorsanız. Abonelerinizin acil aramalar için bir ön ek (Prefix) kullanması gerekecektir. Örn "9" önek rakamını kullanarak bir kural yazmanız gerekirse aşağıdaki ekran görüntüsü gibi düzenlemeniz gerekmektedir.

Bu kuralda dikkat edilmesi gereken "9" öneki kullanırken kullanıcıdan gelen numara uzunluğununda +1 artmasıdır. Kullanıcıdan 112 Acil araması "9112", 11880 özel hat araması "911880" olarak gelecektir. Operatöre gönderirken "9" öneki silerek göndermek için Strip Digits "1" seçilerek gönderilmelidir.

 • Şehiriçi arama kuralları: Şehir içi numaraları Analog PSTN hat kullanıcıları için 2,3,4,5,6,7,8 rakamları ile başlayıp 7 hane ile sınırlıdır. VoIP hat kullanıcıları şehir içi aramalar içinde mutlaka bulundukları şehrin alan kodunu numaranın başında göndermeleri gerekir. Bu yüzden oluşturacağınız kural kullandığınız alt yapıya göre farklılık gösterecektir.

Analog (PSTN) Hat kullanıcıları için: 

Not: 444 numaralara olan aramalarıda içerir

VoIP (SIP) Hat kullanıcıları için:

Not: 444 numaralarına yapılacak aramalar için operatörünüzden numara formatı hakkında bilgi alınız.

 • Şehirler arası arama kuralları: Şehirler arası aramalar PSTN hatlar için 0 ile başlayıp 11 haneden oluşur. VoIP hatlar da operatörünüz tarafından farklı bir arama planı belirtilmediği sürece PSTN hatlar ile aynı formatı kullanır. 

 • GSM (Mobil) arama kuralları: Mobil numaralara aramalar 05 ile başlayıp 11 hanedan oluşur. Şehirler arası arama kuralı mobil arama kuralını kapsar ancak mobil hatlarınızı farklı bir operatörden çıkmak yada belli kullanıcılar için kısıtlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi ayrı bir kural oluşturabiliriz.

 • Yurt dışı arama kuralları: Yurt dışı yönüne olan arama "00" ile başlayıp uzunluğu  en az 12 hane ve üstü olabilir. Aşağıda ki kuralda da görüleceği üzere uzunluğu "12-16" yaparak 12,13,14,15,16 hane uzunlukları içeren bir kural yazabilirsiniz.

 • Yasak kuralı oluşturma: Belli bir yöne doğru yapılan aramaları yasaklamak içinde bir veya daha fazla kural oluşturabiliriz. Örn. Belirli kullanıcıların GSM yönüne aramalarını kısıtlamak için aşağıdaki gibi bir kural oluşturabilirsiniz.

Calls from extension(s) alanına GSM yönüne arama yapmasını istemediğiniz dahili numaraları uygun formatta yazabilirsiniz. Bu kural ile ilişkilendirilecek numara sayısı fazla ise 3CX Yönetim ekranında bulunan "Groups" menüsü altında örneğin "Aramalara Yasaklı" adında bir extension grubu oluşturup Calls from extension group(s) parametresinden seçerek yönetimi daha kolay hale getirebilirsiniz.

Dikkat !

Yasak kuralları her zaman Outbound Rules tablosunun en üstünde olmalıdır.

 

Sık Sorulan Sorular?


S:  

C: